PV Fysioterapi

Svart Logga PV Fysioterapi

Vad gör vi?​

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. Till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, psykisk ohälsa. Fysioterapeuter ser till hela människan oavsett diagnos. Fysioterapeuter hjälper alla människor oavsett diagnos och ålder till ett självständigt och aktivt liv.

Fysioterapeuter arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter som inkluderar att ge råd och stöd, handleda och utbilda, ta fram vård och rehabiliteringsplaner samt att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Evidensbaserat arbetssätt

Fysioterapeuter är en av Socialstyrelsen legitimerad yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. De har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. I det kliniska arbetet skall fysioterapeuten undersöka, bedöma och behandla samt stödja till förändring och dokumentera behandlingsinsatser samt föra journal.

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att stödja människor till att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera för att bättre kunna möta livets krav.

Säkerhet & Trygghet

Vi tar alltid beslut om behandlingsalternativ tillsammans. En bedömning vid nytta och risk görs vid alla behandlingar. Om något oförutsätt skulle hända har vi en ansvarsförsäkring som  ersätter patienten vid skada. Du kan också vara trygg med att information och uppgifter som framkommer om din hälsa stannar i rummet, då vi har tystnadsplikt.